Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Upínací popruhy a kotevní řetězy > Základní informace o upínání nákladu > Principy ráčen Ergo- ABS a ABS Návod k obsluze

Principy ráčen Ergo - ABS a ABS, návod k obsluze

 

Silné utažení a kontrolované uvolňování

ErgoABS Nová měřítka pro ráčny s ohledem na bezpečnost a manipulaci

Již mnoho let je firma SpanSet synnymem pro inovační trendy. Dva vynikající příklady představovala v minulosti tažná ráčna Ergo a přítlačná ráčna ABS. Nová ráčna ErgoABS kombinuje výhody obou systémů. Pevné utažení a kontrolované uvolňování upínací síly. Výsledkem je ráčna, která určuje nová měřítka, co se týče bezpečnosti, manipulace a úspornosti.

ABS princip zajišťuje větší bezpečnost. U tradičních ráčen dochází při uvolnění k náhlému povolení pásu. Břemena, která nejsou v rovnováze, se pak mohou snadno překlopit nebo sesunout. 
 
 
 
Patentovaná metoda ráčny ABS "Anti-Belt-Slip" naproti tomu umožňuje povolovat upínací sílu postupně. Pokud přitom uvidíme, že se břemeno pohybuje, můžeme proces zastavit. Máme tak dost času na to, abychom pás dodatečně napnuli a uvedli břemeno opět do stabilní polohy. 
  
Ekonomická kritéria by neměla  zaostávat za bezpečnostními aspekty. Delší trvanlivost, a tím nižší náklady zajišťuje u bezpečnostního pásu ABS nový chránič pásu. Inovační tkaná hrana z vysoce kvalitní příze účinně tepelně stabilizovaný pás proti oděru a předčasnému opotřebení. Pás je opatřen vetkanými proužky s údaji o povoleném tunovém zatížení. 
  
Díky malému poměrnému prodloužení pásu, které je menší než 4%, se ErgoABS nemusí tak často dodatečně utahovat. Také toto je příspěvkem k větší hospodárnosti. 
  
Bezpečnost systému ABS je u ráčny ErgoABS kombinována s mimořádně velkou upínací silou Ergo ráčny. Ta spočívá na funkčním principu "přitahování místo odtlačování" a  na patentované dvojité západce. Spolu s prodlouženou pákou ráčny je dosahováno vyšší upínací síly, a tím i snazší manipulace. Navíc si ještě šetříte páteř. 
  
U tradičních ráčen rozhodují  silné svaly o tom, jestli v závěru napínání dosáhneme ještě na další zub. Pokud se to nepodaří, pás sklouzne zpátky a velká část upínací síly přijde nazmar. Ergo ABS má na rozdíl od toho praktický mezistupeň, který zajistí i "poloviční zub"  (dvě západky zaskakují střídavě při jednom cyklu) a umožňuje tak vyšší upínací síly. Celkem se dá ráčnou Ergo ABS bez velké námahy docílit více než dvojnásobek upínací síly standardní ráčny. V praxi tak snadno nahradí dvě běžné ráčny (1=2) - dosáhne přitom stejné zajišťovací síly a zkrátí tak dobu potřebnou pro upnutí břemena. 
  
Patentovaná samozajišťující páka ráčen SpanSet vylučuje spolehlivě možnost nežádoucího otevření ráčny. 
  
Uvázat náklad - zatáhnout za ovládací západku - zavřít ráčnu - západku pevně zajistit v ozubeném věnci díky tomuto postupu, který je typický pro všechny ráčny SpanSet, jsou i ty největší vibrace a otřesy neúčinné. Tato kvalitní ráčna je prakticky imunní i vůči jiným vnějším vlivům, ať již je to vysoká teplota, chlad, stříkající a slaná voda, nárazy nebo špatné zacházení. Ráčna je pozinkovaná, chromovaná a navíc opatřená vrstvou epoxydové praskyřice, čímž zvládne i tu nejtěžší každodenní práci. 

NÁVOD K OBSLUZE ERGO-ABS 
  
Ráčna, se kterou je možné napnutý pás uvolňovat postupně!
Ráčna umožňující postupné uvolňování napnutého pásu!

1. Navléknutí pásu

Když je ráčna zavřená, zatáhneme krátce za zajištěnou ovládací západku, abychom mohli pohnout pákou ráčny.

Ve vhodné poloze nasuneme konec pásu do hřídele se zářezem a protahujeme, dokud není pás napnutý.

2. Napínání

Pohybujeme pákou ráčny, dokud nedosáhneme požadovaného napnutí pásu. Je přitom třeba 2x, nejvýše však 3x navinout pás na hřídel se zářezem.

3. Zavření

Po upevnění nákladu působíme tahem na ovládací západku a páku ráčny posuneme do uzavírací polohy tak, aby západka zaskočila do zajišťovacího otvoru. Ráčna, která je nyní zavřená a zajištěná, se neotevře ani při silném natřásání během jízdy.

4. Otevření ráčny

Zatáhneme za ovládací západku a páku ráčny otočíme cca o 180° až po koncovou zarážku, aby západka mohla zaskočit do nejzazšího otvoru. Uslyšíme přitom 1 až 2 lupnutí. Nyní se hřídel se zářezem může volně otáčet. Zajišťovací pás můžeme odvinout a vytáhnout.
  
Platí pouze pro ráčny ABS:
Pokud je třeba z určitých důvodů uvolnit napnutý pás nikoli náhle, ale naopak postupně, je třeba pokyny dle bodu 5 provést před bodem 4.

5. Postupné uvolnění ráčny

Zatáhněte za ovládací západku a přidržte ji, abyste mohli páku ráčny otočit o 100°, kde musí vytažená ovládací západka, když ji pustíme, zůstat zachycená na zvýšeném osazení před následujícím delším otvorem. Až nyní, kdy již na západku nepůsobíme tahem, vychylujeme dále páčku ráčny, až ovládací západka zaskočí do otvoru v oblasti postupného uvolňování. Při pohybu pákou ráčny sem a tam mezi zarážkami slyšíme a cítíme, jak při dalším uvolňování upínací síla kontrolovaně povoluje. Pokud ani přes několikeré uvolnění (12 lupnutí odpovídá cca 1/2 otáčky hřídele se zářezem) napětí bezpečnostního pásu nepovolí, může to případně znamenat, že na pásu leží překlápějící náklad. 
 
Potom je v každém případě třeba pás po vychýlení páky do oblasti napínání napnout, jak je uvedeno pod bodem 2 a ráčnu zavřít dle bodu 3. Teprve až bude náklad odpovídajícím způsobem zajištěn proti překlopení, můžeme ráčnu opět postupně uvolnit. Definitivní otevření ráčny viz bod 4.

První ráčna, kterou je možno napnutý pás uvolňovat postupně!

  • Postupné uvolňování napnutého pásu
  • Silnější napnutí pásu
  • Větší bezpečnost pro obsluhu
  • Záruka 1 rok
  • Pro používání vázacích pásů odkazujeme na prEN 12195-2:

Než uvolníme zajišťovací pásy, musíme se přesvědčit, že náklad bude i bez zajištění bezpečně stát a neohrozí osobu provádějící vykládku.

Pozor!
Pokud je upínací prostředek - pás příliš upnutý, můžeme s postupným uvolňováním pásu začít až po zabezpečení nákladu proti překlopení.

 

 

NÁVOD K OBSLUZE ABS 
  
Ráčna ABS - s patentovanou technologií Anti-Belt-Slip 
Ráčna, se kterou je možné napnutý pás uvolňovat postupně! 
ABS: silnější upnutí - postupné uvolňování


1. Navléknutí pásu

Když je ráčna zavřená, zatáhneme krátce za zajištěnou ovládací západku, abychom mohli pohnout pákou ráčny.

Ve vhodné poloze nasuneme konec pásu do hřídele se zářezem a protahujeme, dokud není pás napnutý.


2. Napínání

Pohybujeme pákou ráčny, dokud nedosáhneme požadovaného napnutí pásu. Je přitom třeba 2x, nejvýše však 3x navinout pás na hřídel se zářezem.

 

 

3. Zavření

Po upevnění nákladu působíme tahem na ovládací západku a páku ráčny posuneme do uzavírací polohy tak, aby západka zaskočila do zajišťovacího otvoru. Ráčna, která je nyní zavřená a zajištěná, se neotevře ani při silném natřásání během jízdy.

4. Otevření ráčny

Zatáhneme za ovládací západku a páku ráčny otočíme cca o 180° až po koncovou zarážku, aby západka mohla zaskočit do nejzazšího otvoru. Uslyšíme přitom 1 až 2 lupnutí. Nyní se hřídel se zářezem může volně otáčet. Zajišťovací pás můžeme odvinout a vytáhnout.
  
Platí pouze pro ráčny ABS:
Pokud je třeba z určitých důvodů uvolnit napnutý pás nikoli náhle, ale naopak postupně, je třeba pokyny dle bodu 5 provést před bodem 4

5. Postupné uvolnění ráčny

Zatáhněte za ovládací západku a přidržte ji, abyste mohli páku ráčny otočit o 100°, kde musí vytažená ovládací západka, když ji pustíme, zůstat zachycená na zvýšeném osazení před následujícím delším otvorem. Až nyní, kdy již na západku nepůsobíme tahem, vychylujeme dále páčku ráčny, až ovládací západka zaskočí do otvoru v oblasti postupného uvolňování. Při pohybu pákou ráčny sem a tam mezi zarážkami slyšíme a cítíme, jak při dalším uvolňování upínací síla kontrolovaně povoluje. Pokud ani přes několikeré uvolnění (12 lupnutí odpovídá cca 1/2 otáčky hřídele se zářezem) napětí bezpečnostního pásu nepovolí, může to případně znamenat, že na pásu leží překlápějící náklad.

Potom je v každém případě třeba pás po vychýlení páky do oblasti napínání napnout, jak je uvedeno pod bodem 2 a ráčnu zavřít dle bodu 3. Teprve až bude náklad odpovídajícím způsobem zajištěn proti překlopení, můžeme ráčnu opět postupně uvolnit. Definitivní otevření ráčny viz bod 4.

První ráčna, kterou je možno napnutý pás uvolňovat postupně!

  • Postupné uvolňování napnutého pásu
  • Silnější napnutí pásu
  • Větší bezpečnost pro obsluhu
  • Záruka 1 rok

Pro používání vázacích pásů odkazujeme na prEN 12195-2:

Než uvolníme zajišťovací pásy, musíme se přesvědčit, že náklad bude i bez zajištění bezpečně stát a neohrozí osobu provádějící vykládku.

Pozor!
Pokud je upínací prostředek - pás příliš upnutý, můžeme s postupným uvolňováním pásu začít až po zabezpečení nákladu proti překlopení. 

 

 

Menu

Rychlý kontakt

Techlan Chudoba s.r.o.
mob.: 602 778 044
tel.: 585 751 940-1
techlan@techlan.cz

Dolní novosadská 257/69
Olomouc
779 00

Žádné aktuality nejsou k dispozici.