Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Zdvihací zařízení Yale/PFAFF (ruční) > Kladkostroje s pojezdem > Kladkostroj s pojezdem CR - (antikorozní)

Kladkostroj s pojezdem CR - (antikorozní)

 

 

NÁSLEDUJÍCÍ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ MOHOU BÝT DODÁNA I V POZINKOVANÉM PROVEDENÍ 
  
Kladkostroj s převodem čelními ozubenými koly - typ VS 
  
Kladkostroje planetové, s integrovaným ručním jednonosníkovým pojezdovým vozíkem - typ VSTP, VSTG 
  
Ruční jednonosníkové pojezdové závěsné vozíky s pohonem ručním řetězem a bez pohonu - typ HTP, HTG

Koroze - co to vlastně je? Nebo ještě lépe - co se to vlastně děje?

Slovo koroze pochází z latiny a znamená "rozežrání". Koroze způsobuje poškození konstrukčních dílů, počínaje jejich povrchem, vlivem reakcí s okolními vlivy jako voda, vlhký vzduch, kyseliny, plyny atd. V závislosti na poškození se mění i mechanické vlastnosti součástí jako pevnost a průtažnost.

Mnohé konstrukční díly a součásti příslušenství se často dodávají v přírodním černém provedení, s čistým kovovým povrchem nebo v lakovaném provedení. Zde je již sice dána určitá míra ochrany, ale v důsledku atmosférických vlivů napadá již po krátké době takové díly koroze. Odpovídajícími ochrannými povlaky se korozi na povrchu součástí zabraňuje nebo se alespoň zpomaluje její rozvoj. Povlakové vrstvy tudíž prodlužují životnost takto ošetřených součástí.

Při postupu, který užívá Yale, se ochranná vrstva nanáší elektrochemicky (galvanicky). Ve spojení se standardně pozinkovanými nosnými a ručními řetězy je tím již dosaženo velmi dobré ochrany proti korozi. Pokud jsou na odolnost nosných či ručních řetězů vůči korozi a kyselinám kladeny vyšší nároky, mohou být dodány i v provedení z nerezové oceli. Protože řetězy z nerezové oceli ale vyhovují jen třídě pevnosti 50, musí se u zvedacího zařízení případ od případu stanovit nižší nosnost. 
Oblasti použití pozinkovaných zdvihacích zařízení a nosných či ručních řetězů z nerezové oceli:
Pozinkované zvedáky s pozinkovanými řetězy nebo s řetězy z nerezové ocelí mají být použity všude tam, kde jsou zvýšené nároky na odolnost proti korozi. Typickými případy jsou potravinářský průmysl (mlékárny, jatky a pod.), chemický průmysl (papírny, výroba barev) a zemědělství nebo čističky odpadních vod.
 
  
Ruční zvedáky s ochranou proti tvorbě jisker 
  
Téměř ve všech oblastech průmyslu, a nejen v chemickém sektoru, jsou provozována zařízení v oblastech ohrožených výbuchem. Právě s ohledem na velké ohrožení osob a materiálních hodnot případnou explozí platí zejména pro elektrická zařízení ve výbušných sektorech obzvlášť přísné právní a technické požadavky. 
  
Oblasti použití 
  
Továrny na laky, lakýrny, slévárny, zařízeni na souši i na moři, rafinérie, sklady s olejem, galvanizovny, automobilový průmysl, na lodích a v loděnicích, tiskárny, textilní a papírenský průmysl, potravinářství, sklářský a keramický průmysl, zpracování dřeva, kalírny atd. 
Pro neelektrické pracovní prostředky, jako jsou ruční zdvihadla, obklopené výbušným prostředím, neexistuje žádná povinnost, pokud jde o konstrukční schválení, a v současné době neexistují žádné normy, které by upravovaly požadavky na ruční zdvihadla ve výbušném prostředí. Pro elektrické provozní prostředky je používání v různých zónách dostačujícím způsobem upraveno a musí je vždy potvrdit autorizované zkušebny zkouškami prototypů resp. schválením konstrukce.

 

Rozdělení nebezpečí výbuchu do jednotlivých zón

 

Oběžná kole z masivního bronzu.

 

 

 

Dále se podívejme podrobněji na možné faktory, pokud jde o bezpečnost ručních zdvihadel ve výbušném prostředí. Ruční zdvihadla nejsou zdrojem vzniku elektrických jisker. Možným hlediskem je přehřátí (např. v prostoru zátěžové brzdy), které by mohlo způsobit vznícení (horké plochy).

Jiskry vzniklé mechanickým působením

Třením, nárazem a obrušováním kovu se mohou od pevných materiálů oddělovat částice, které na základě energie vynaložené při procesu oddělování přijímají zvýšenou teplotu. Skládají-li se tyto částice z oxidovatelných látek, např. železo, ocel, mohou procházet oxidačním procesem a dosahují tak ještě vyšších teplot. Shrneme-li. můžeme vycházet z toho. že v případe odborné instalace ručního zdvihadla s opatřeními na ochranu proti jiskrám a se znalostí technicko fyzikálních souvislostí v oblasti ochrany před výbuchem je umožněn bezpečný provoz těchto prostředků. Toto posouzení a odhad rizika může však v konečné fázi provést pouze provozovatel, neboť ten dobře ví, kde a za jakých podmínek má být zvedací prostředek použit.

Vybavení na zamezení vzniku jisker

Ruční zvedáky Yale je možné opatřit následujícím doplňujícím vybavením, které působí proti zvýšené tvorbě jisker a představuje tak vysokou odolnost vůči tvorbě jisker:

  • nosné a ruční řetězy z nerezové oceli
  • kompletně pozinkované zařízení
  • pobronzované nosné a břemenové háky
  • oběžná kola z masivního bronzu
  • rozjezdové zarážky (tlumiče) 


Menu

Rychlý kontakt

Techlan Chudoba s.r.o.
mob.: 602 778 044
tel.: 585 751 940-1
techlan@techlan.cz

Dolní novosadská 257/69
Olomouc
779 00

Žádné aktuality nejsou k dispozici.